Regulamin i polityka prywatności

Polisa Direct LTD

Regulamin usług świadczonych przez Polisa Direct

Regulamin Świadczenia Usług przez Polisa Direct Ltd

1. Definicje

1.1 www.polisadirect.co.uk oraz Polisa Direct to nazwy handlowe Polisa Direct Ltd.

1.2 Warunki te dotyczą witryny https://www.polisadirect.co.uk, zarządzanej przez Polisa Direct Ltd.

1.3 Złożenie wniosku poprzez formularz elektroniczny oznacza akceptację warunków przez Klienta.

1.4 Polisa Direct Ltd nie oferuje, nie sprzedaje ani nie udziela doradztwa odnośnie konkretnych polis ubezpieczeniowych.

2. Rodzaje i Zakres Usług

2.1 Nasza firma świadczy usługi, takie jak:

 • Udostępnianie ogólnodostępnych informacji na temat ubezpieczeń.
 • Porównywarka cen ubezpieczeń umożliwiająca klientowi samodzielne sprawdzenie i zakupienie ubezpieczenia.
 • Blog informacyjnego  dostarczający aktualne informacje na temat ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii.

2.2 Nie oferujemy ubezpieczeń, nie dokonujemy sprzedaży ani doradztwa w zakresie konkretnych polis ubezpieczeniowych.

2.3 Informacje dostępne na naszej stronie mają charakter ogólny i nie stanowią zaleceń ani sugestii.

2.4 Klient wypełniający formularz kontaktowy na naszej stronie wyraża zgodę na kontakt telefoniczny w celu udzielenia informacji dotyczących naszych usług oraz wsparcia technicznego.

3. Obowiązki Klienta

3.1 Klient jest zobowiązany do korzystania z informacji na naszej stronie zgodnie z przepisami prawa.

3.2 Nie namawiamy klientów na zakup konkretnego ubezpieczenia ani nie udzielamy porad doradczych.

3.3 Klient ponosi odpowiedzialność za dokładność swoich danych w formularzach i informacjach przekazywanych podczas konsultacji.

3.4 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia warunków i ofert ubezpieczycieli przed podjęciem decyzji którą firmę ubezpieczeniowa wybrać.

4.Zmiany w Regulaminie

4.1 Klient zostanie powiadomiony o ewentualnych zmianach w regulaminie  za pośrednictwem informacji zamieszczonej na stronie.

 Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: polisadirect.co.uk
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Polisa Direct Ltd , 2nd Floor College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, HA4 7AE
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@polisadirect.co.uk
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o Obsługa zapytań przez formularz

o Wyszukania i porównania firm ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 2. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 5. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 6. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 8. Hosting
 9. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Mzone Group
 10. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 11. Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o firma hostingowa na zasadzie powierzenia

o ubezpieczyciele

o porównywarki ubezpieczeniowe

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o ich sprostowania,

o usunięcia,

o ograniczenia przetwarzania,

o oraz przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Information Commissioner’s Office ,więcej informacji możesz uzyskać na stronie www.ico.org.uk

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 2. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 4. Informacje w formularzach
 5. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 6. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 9. Logi Administratora
 10. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 11. Istotne techniki marketingowe
 12. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 13. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 14. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 15. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 16. Informacja o plikach cookies
 17. Serwis korzysta z plików cookies.
 18. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 19. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 20. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 21. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 22. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 23. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 24. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 25. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 26. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 27. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 28. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 29. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o Edge

o Internet Explorer

o Chrome

o Safari

o Firefox

o Opera

Urządzenia mobilne:

o Android

o Safari (iOS)

o Windows Phone. 

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android (Mobile)

Windows (Mobile)